1398/12/27

بررسی ابعاد کارآفرینی بین المللی و مسیر پیش رو

هفته نامه تجارت فردا:جهانی شدن محرک پیشرفت تکنولوژیک و توسعه مالی در دنیای جدید است که توانایی تجزیه و تحلیل‌های تخصصی‌ از ضرورت‌های حضور در این […]
1397/02/12

پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس روندهای نوظهور پژوهش در اندونزی

مقاله سید صابر امامی با عنوان “بررسی تاثیر محیط قانونی بر توسعه کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات در ایران” در کنفرانس روندهای نوظهور پژوهش دانشگاهی […]
1397/01/25

پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس علوم اجتماعی و مدیریت کسب و کار استرالیا

مقاله سید صابر امامی با عنوان طراحی مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینی  در ایران با بهره گیری از تحلیل PESTEL در کنفرانس علوم اجتماعی و مدیریت کسب و […]
1396/10/06

پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری کره جنوبی

مقاله سید صابر امامی با عنوان بررسی تاثیر ویژگیهای شخصی کارآفرین  بر تشخیص فرصت های کسب و کار نوپا در ایران در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری […]
1394/02/25

مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی در دو شهر بانکوک و استانبول

    پس از پذیرش مقاله سید صابر امامی در ابتدای سال 2015 در دو کنفرانس بین المللی تجارت،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ 27 و […]
1393/10/30

مقاله سید صابر امامی در نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

     مقاله سید صابر امامی با عنوان نقش قرارداد های BOT در توسعه سیستم های حمل و نقل جاده ای در نخستین همایش سیستم های […]
1393/10/22

پذیرش مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی

     مقاله سید صابر امامی با موضوع “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” در دو کنفرانس […]