پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس علوم اجتماعی و مدیریت کسب و کار استرالیا

پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس علوم اجتماعی و مدیریت کسب و کار استرالیا

مقاله سید صابر امامی با عنوان طراحی مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینی  در ایران با بهره گیری از تحلیل PESTEL در کنفرانس علوم اجتماعی و مدیریت کسب و کار که در ماه نوامبر ۲۰۱۸ در کشور استرالیا و شهر ملبورن برگزار خواهد شد به عنوان مقاله ارائه شفاهی پذیرفته شد

در بخشی از این مقاله آمده است:

امروزه تشخیص فرصتهای کارآفرینانه با استفاده از ابزارهای علمی و تکنیک های موجود عملیاتی تر و مستند تر دنبال میشود.تحلیل PESTEL  به عنوان یکی از اصول بازاریابی، تحلیل محیط به مثابه یک کل است که کسب‌وکار در آن فعالیت یا محصولاتش را عرضه می‌کند. همچنین کسب و کارها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای بررسی محیطی که در آن فعالیت می‌کنند یا قصد دارند محصول، خدمات یا پروژه‌ای را در آن شروع کنند استفاده می‌کنند. اینها عواملی نظام‌مند هستند که خارج از کنترل افراد قرار دارند و کسب‌وکارها باید استراتژی‌هایی اتخاذ کنند که به شکلی مسالمت‌آمیز با آنها هم‌زیستی کنند و در آن شرایط به کسب درآمد بپردازند. بخش خدمات در کنار بخش های تولیدی، یکی از بخش های مهم اقتصاد و بالندگی هر کشوری است. این بخش نیز چون بخش صنعت و کشاورزی در طی سال ها دچار تغییر و تحول خاص خود شده است بطوری که امروز بسیاری از سازمان ها عامل مهم موفقیت یا شکست خود را در ارائه خدماتی مناسب با نیازهای مشتریانشان می بینند. بر این اساس سهم و نقش این بخش در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، افزایش ارزش افزوده و تخصیص بهینه منابع به فعالیت ها، افزایش تولید ملی و تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری و… بسیار جلوه گر می نماید. این بخش از اقتصاد آنچنان اهمیت یافته که محدوده آن دیگر مربوط به یک بخش یا حوزه داخل کشور نیست بلکه بخش های فراملی و سطح بین المللی را در برمی گیرد.