کمیسیون محتوا نظام صنفی رایانه ای

۱۳۹۸/۰۵/۲۰

سهم خدمات محتوایی در تولید ناخالص داخلی

نظام صنفی رایانه ای تهران:رئیس و نایب رئیس کمیسیون خدمات محتوایی و ارزش افزوده می گویند این صنعت می‌تواند سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را […]
۱۳۹۷/۱۱/۰۹

رییس کمیسیون خدمات محتوایی و ارزش افزوده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شد

سید صابر امامی به عنوان رییس کمیسیون خدمات محتوایی و ارزش افزوده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شد به گزارش روابط عمومی سازمان نظام […]