شتاب‌دهنده‌ی پنج

1396/11/18

شتابدهنده‌ای با رسالت حمایت رسانه‌ای از کسب‌وکارهای نوپا ایجاد شد

“شتابدهنده ۵” با هدف حمایت رسانه ای از کسب وکارهای نوپا و با همکاری ۵۰ مربی خبره در حوزه رسانه، برندینگ و کسب وکار آغاز به […]