درباره‌ی من

“سید صابر امامی” متولد شهریور ۱۳۶۱ در تهران است.او فرزند”سید محمد علی امامی”،نوه ی “سید بزرگ امامی “و نتیجه ی  “سید محمد امامی” (سید آقامیری امام جمعه دزفولی) است .”سید محمد سید آقا میری”,جد سید صابر ، امام جمعه ی اهواز بود و  در زمان رژیم پهلوی تحت فشار رضا شاه  مبنی بر ترک لباس روحانیت ناچار به هجرت شده و نام فامیل خود را از سید آقا میری به امامی تغییر داد.پدر ایشان حضرت آقای “سید محمد علی سید آقامیری امام جمعه دزفولی” سالها امام جمعه دزفول بوده است…