1397/04/23

نخستین شماره فصلنامه مطالعات کارآفرینی منتشر شد

فصلنامه تخصصی “مطالعات کارآفرینی” با هدف توسعه مطالعات و انتشار مقالات در حوزه کارآفرینی آغار به کار کرد به گزارش خبرگزاری فارس  این فصلنامه به صاحب […]