نخستین شماره فصلنامه مطالعات کارآفرینی منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه مطالعات کارآفرینی منتشر شد

فصلنامه تخصصی “مطالعات کارآفرینی” با هدف توسعه مطالعات و انتشار مقالات در حوزه کارآفرینی آغار به کار کرد

به گزارش خبرگزاری فارس  این فصلنامه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر سید صابر امامی و سردبیری دکتر حسین نظریان  اولین شماره خود را به ده مقاله با موضوعات مختلف در حوزه کارآفرینی اختصاص داده است

بنابر این گزارشتاثیر تبلیغات تلویزیونی در ایجاد پنجره فرصت کارآفرینی نوشته محمد امین نژاد دانشجوی دکتری کارآفرینی،مفاهیم کارآفرینی اجتماعی با رویکرد نقدی بر مفاهیم و مروری بر دیدگاه ها نوشته مهرداد جمالی و ساناز نبویان از گروه مدیریت کارآفرینی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران مرکز،سرمایه اجتماعی و تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی نوشته فاطمه هاشمی و ساناز نبویان،چابهار نماد همکاری و توسعه کارآفرینی نوشته دکتر عبدالرسول خلیلی عضو هیات علمی دانشگاه،تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بازارهای الکترونیکی نوشته امیرعباس علیان دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی،استراتژی جهانی شدن شرکت های بنگاه به بنگاه جهانی زاد در صنعت فناوری بیسیم نوشته امیرحسین جابر انصاری دانشجوی کارآفرینی بین الملل مقطع دکتری،تبیین نقش دوره های آموزشی نوآوری و کارآفرینی هنرستان های فنی و حرفه ای شاخه کارو دانش در آینده کسب و کار هنرجویان نوشته مرتضی برهانی دانشجوی دکتری کارآفرینی،نگاهی دیگر به شناسایی فرصت های کارآفرینی نوشته مهرداد جمالی و سید صابر امامی،بررسی تئوری رهبری در بستر پارادایم ها نوشته حامد مجتهدی و محمد رضا کاباران زاده قدیم دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکز و فرصت های کارآفرینی نوشته سید ناصر مقدس نیکو دانشجوی دکتری کارآفرینی،مقالات منتشر شده در نخستین شماره این فصلنامه هستند

پژوهشگران حوزه کارآفرینی جهت ارائه مقالات میتوانند با تحریریه نشریه به شماره ۸۸۳۴۶۱۴۰ در ارتباط باشند