بارقه های امید در رسانه ملی

بارقه های امید در رسانه ملی

samte qarb

تاثیر مدیریت جدید رسانه ی ملی را در این تابو شکنی در صدا و سیما نمی شود نادیده گرفت و می توان این حرکت را برگی نو از نسلی نو برای مبارزه با تهاجم فرهنگی دانست و امید است که برنامه های رسانه ی ملی روز به روز در این آشفته بازار و اغوای انواع رسانه ها بهتر شود.

بعد از گذشت سالیان سال و ریتم و سبک کهنه ی مستند و برنامه های گزارشی در رسانه ی ملی‏، این بار گروهی جوان دست به تابو شکنی در رسانه ی ملی زدند و برنامه ای با ریتم و خوش آب و رنگ با مضمون ماهواره  تولید کردند، نکته ی حائز اهمیت جسارت این گروه برای ساخت برنامه ای با این موضوع (ماهواره) بوده است چرا که هرگاه تلویزیون به آن پرداخته همراه با سبک روایی بوده که سالیان سال است که منقرض شده یا به عبارت بهتر از فرمی استفاده شده که مخاطب پذیری آن اندک بوده است و جسارت استفاده از سبک جدیدی در برنامه ای با عنوان« سمت غرب» که به چالش کشیدن اهداف برنامه های فارسی زبان ماهواره می پردازد حرکت نویی را در صدا و سیما نوید می دهد حرکتی که در کمتر از 1ماه به سال نو شکل گرفته است و امید می رود سال آینده سالی آوانگارد برای صداو سیما باشد.

صدا و سیما در دوراهی نوع برخورد با پدیده ماهواره ها موضع گیری منطقی از خود نشان داده و این بدان معنی است که اکنون رسانه ملی می تواند در این مسیر گام بردارد.

 تاثیر مدیریت جدید رسانه ی ملی را در این تابو شکنی در صدا و سیما نمی شود نادیده گرفت و می توان این حرکت را برگی نو از نسلی نو برای مبارزه با تهاجم فرهنگی دانست و امید است که برنامه های رسانه ی ملی روز به روز در این آشفته بازار و اغوای انواع رسانه ها بهتر شود.

 سمت غرب به تهیه کنندگی سیدصابر امامی و کارگردانی مریم بابایی شنبه شب در آخرین ساعت های شبانه روی آنتن رفت.