ماهنامه روزگار جوانی مجوز گرفت

ماهنامه روزگار جوانی مجوز گرفت

roozegar0
در جلسه 10/6/93 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ماهنامه روزگار جوانی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید صابر امامی  مجوز انتشار دریافت کرد.
این ماهنامه سراسری به زودی با موضوعات فرهنگی،هنری  و اجتماعی منتشر خواهد شد