عضویت “سید صابر امامی” در جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران

عضویت “سید صابر امامی” در جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران تشکلی است صنفی، مستقل، حرفه‌ای و غیرسیاسی از تهیه‌کنندگان فیلم‌های سینمایی که به دفاع از حقوق اعضای خود و ارتقای جایگاه تهیه‌کنندگی در سینمای ایران می‌پردازد.

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران که سال ۱۳۶۷ در تهران تأسیس شد، تشکلی صنفی، مستقل، حرفه‌ای، و غیرسیاسی از تهیه‌کنندگان معتبر فیلم‌های سینمایی ایرانی است که با اتکاء به جایگاه ارزشمند و شأن تالیفی و فرهنگی اعضاء فرهیخته خود و حفظ، ارتقاء و ترویج شئونات‌، ارزش‌ها و مقتضیات دینی‌، فرهنگی‌، اجتماعی و هنری سینمایی کشور‌، زمینه‌های مطلوب تولید و پخش فیلم‌های سینمایی در حوزه‌های مختلف، بهینه‌سازی ساختار صنعتی تهیه‌کنندگی، امنیت سرمایه‌گذاری، هم‌اندیشی، و همکاری در تدوین و اجرای قوانین مرتبط با صنعت سینما، ارتقای مستمر دانش فنی منابع انسانی سینما، ترویج و رعایت استانداردهای جهانی صنعت سینما، تأمین و حراست از امنیت آزادی‌های قانونی و حرفه‌ای، همکاری مؤثر با سایر تشکل‌ها و مجامع صنفی ذی مدخل در صنعت سینمای ایران و جهان، جلب حمایت دستگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، و صیانت از حقوق مالکیت معنوی، مادی و اعتباری تهیه‌کنندگان را برای اعضای خود فراهم می‌سازد و در مسیر تعالی فرهنگی جامعه، توسعه سینمای ایران و حقوق اعضاء خود ، افتخارات و توفیقات روز افزونی را تحصیل می‌کند.

این جامعه صنفی ماموریت دارد با بهره‌مندی از دانش فنی، تخصص، تجربه و توانمندی هنری و حرفه‌ای تولید‌کنندگان فیلم‌های سینمایی ۳۵ میلی‌متری و تولیدات دیجیتالی، سازمان و تشکیلات مناسب مدیریتی، بودجه، اعتبارات و حمایت‌­های دولتی و اعضاء خود و نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با هنر سینما‌، در چارچوب قوانین و دستور‌العمل‌های اجرایی موضوعه و سیاست‌های فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی ج.ا.ایران ، ضمن همکاری، هم‌فکری و ارائه نظرات تخصصی به دستگاه‌های متولی امورات فرهنگی‌، هنری‌، سینمایی‌، در حوزه‌های تدوین برنامه‌ها‌، قوانین‌، دستور‌العمل‌ها و نیز ممیزی و داوری‌، از منافع اجتماعی صنعت سینما‌، حقوق مادی و معنوی عوامل سینما به ویژه صنف تهیه کنندگان فیلم‌های سینمایی و نیز از امنیت و آزادی حرفه‌ای اعضاء و توسعه آزادی‌های قانونی و گسترش اخلاق حرفه‌ای در کلیه عرصه‌های تولیدات سینمایی ، حراست نموده و از کلیه امکانات درون سازمانی و فرصت‌های محیطی در حوزه‌های دولتی و سایر جوامع و سندیکاهای صنفی به منظور تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در تولیدات سینمایی‌، بهینه‌سازی ساختار صنعتی تهیه کنندگی، ارتقاء دانش فنی عوامل سینما‌، توسعه ارتباطات و تعاملات با عوامل و مجامع بین‌المللی سینما و نهایتاً تامین امکانات رفاهی و اجتماعی برای اعضاء خود تلاش و اهتمام لازم را معمول نماید.