گفت و گوی تفصیلی سید صابر امامی با فرماندار شمیرانات

گفت و گوی تفصیلی سید صابر امامی با فرماندار شمیرانات

عزت الله خانمحمدی فرماندار شمیرانات در گفت و گویی دو ساعته با نشریه لواسان به بیان دغدغه ها و رویکردها در کنار برنامه های پیش روی فرمانداری شمیرانات پرداخت.

وی که پیش از مسئولیت فرمانداری شمیرانات نزدیک به ده سال بخشدار منطقه لواسان بوده است،در این گفت و گوی خبری با شناختی دقیق نسبت به مسائل و موضوعات منطقه  راهکارهایی جهت توسعه شهری در کنار صیانت از محیط زیست در منطقه لواسان ارائه کرد.

این مصاحبه توسط سید صابر امامی مدیر مسئول نشریه لواسان تهیه و تنظیم شده است.

لازم به ذکر است متن کامل این گفت و گو در شماره اردیبهشت ماه نشریه لواسان منتشر خواهد شد.