«رساله رها» به کتابخانه‌های عمومی کشور می‌رود

«رساله رها» به کتابخانه‌های عمومی کشور می‌رود

به پیشنهاد هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب “رساله رها”جهت ارسال به کتابخانه های عمومی کشور خریداری و ارسال میشود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۵۵٢ هیات انتخاب و خرید کتاب،تهیه کتاب رساله رها تالیف مشترک سید صابر امامی و علیرضا امیدوند که سال گذشته در انتشارات به پویش منتشر شده بود جهت خرید به تصویب رسید.