عضویت در انجمن بازرگانی و اقتصاد انرژی

عضویت در انجمن بازرگانی و اقتصاد انرژی

saberemami anjoman

عضویت پیوسته سید صابر امامی در انجمن بازرگانی ایران و عضویت وابسته در انجمن اقتصاد انرژی ایران مورد تایید این دو انجمن علمی قرار گرفت

بنابر این گزارش در معرفی انجمن بازرگانی ایران آمده است: این انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی است كه به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقای علم، وتوسعه كمی وكیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط، با كسب مجوز ازكمیسیون انجمنهای علمی ایران وابسته به وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تأسیس و تحت شماره ۱۴۹۱۲ دراداره ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

همچنین انجمن اقتصاد انرژی  در سال ١٣٧٣ بوسيله جمعي از کارشناسان اقتصاد انرژي ايران پايه‌گذاري شد, علاوه بر ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها و پس از کسب موافقت از وزارت علوم پژوهش و فناوري در اسفند سال ١٣٧٣ تحت شماره ٨٣٨٦ بعنوان انجمن علمي به ثبت رسيد و فعاليت خود را رسماً آغاز نمود و هم اکنون از سوي اين وزارتخانه بعنوان  يکي از فعالترين و برجسته‌ترين انجمن‌هاي علمي ايران شناخته شده است.
انجمن اقتصاد انرژي ايران عضو انجمن بين‌المللي اقتصاد انرژي (IAEE) مي‌باشد و بنيادي غيرانتفاعي است که در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌کند و با بيش از ٧٠ انجمن مشابه در کشورهاي مختلف دنيا در ارتباط علمي و پژوهشي مي‌باشد و در حال حاضر بيش از ٢٠٠عضو پيوسته و وابسته دارد.