به همت انتشارات جهاد دانشگاهی: کتاب مدیریت راهبردی فرهنگی منتشر شد

به همت انتشارات جهاد دانشگاهی: کتاب مدیریت راهبردی فرهنگی منتشر شد

saber emami rahbordi

کتاب «مدیریت راهبردی فرهنگی» تالیف سید صابر امامی و مهدی یاراحمدی خراسانی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به بازار کتاب عرضه شد.

 مقدمه این کتاب را حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی به رشته تحریر درآورده است.

 در بخشی از مقدمه حجت الله ایوبی آمده است:مديريت و برنامه‌ريزي راهبردي  یکی از پرکاربردترين ابزار مديريتي امروز است.تمامي سازمان‌ها و نهادهاي موفق دنيا بخش عمده‌اي از موفقيت خود را مرهون برنامه‌ريزي راهبردي مي‌دانند. استراتژي عامل کليدي موفقيت در فعالیت های مختلف در دوره های زمانی گوناگون بوده است و بی شک بدون آن فرد، شرکت، سازمان و يا جامعه دچار سردرگمي خواهد شد. به‌طورکلی میتوان گفت در مسیر تدوین راهبرد از سه روش و رویکرد کلی تجویزی، توصیفی، ترکیبی استفاده می نمایند که هریک دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند که زیر ساخت اصلی تحقق آن تفکر راهبردی است.تفکر راهبردی، یک فرایند ذهنی است که از طریق خلاقیت و شهود، نمای یکپارچه­ای از فعالیت های سازمان در ذهن مدیر ایجاد می­کند. سازمان های فرهنگی از جمله سازمان هایی هستند که در محیطی بسیار متغییر و پیچیده فعالیت می کنند و به همین دلیل نیازمند برنامه ریزی راهبردی و پیش از آن رخ دادن تفکر راهبردی در ذهن مدیران این سازمان ها می باشند.به طور کلی مجموع این نیاز ها در بسته ای بزرگتر با نام مدیریت راهبردی فرهنگی نمود میبابد.در برنامه‌ريزي راهبردي فرهنگی با شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها، بهترين شيوه براي دستيابي به اهداف تعيين مي‌شود

 به گزارش خبرنگار ما، این کتاب در هشت بخش مفهوم شناسی فرهنگ، جریان شناسی مدیریت فرهنگی،چالشهای فرهنگی در مدیریت،مدیریت تفاوتهای فرهنگی،فعالیت فرهنگی موثر،حوزه فعالیت مدیریت فرهنگی و معرفی فرصتها در مدیریت فرهنگی به چاپ رسیده است.

 بنابراین گزارش در متن پشت کتاب مدیریت راهبردی فرهنگی آمده است:از آنجا كه پيشرفت در تمامي شئون اقتصادي ، سياسي و اجتماعي يك جامعه متكي بر فرهنگ آن جامعه است و تا زماني كه فرهنگ جامعه اي موافق با پيشرفت و توسعه نباشد پيشرفت آن جامعه ممكن نخواهد بود بر اين اساس مي توان گفت اگر جامعه اي موافق توسعه (به معني عام آن) نباشد براي دستيابي به پيشرفت در ابعاد گوناگون بايد به اصلاح و تحول فرهنگ در جهت توافق آن اقدام نمود.از طرفي با توجه به اينكه شرايط درون و برون جامعه دائماً در حال تحول مي باشد ، براي اينكه بتوان تغييرات را در مسير درستي قرار داد و آن را تبديل به شيوه هاي زندگي مردم نمود ، نياز است كه تحولات از يك فرهنگ پشتيبان برخوردار باشد و اين زماني امكان پذير است كه بتوان همزمان فرهنگ را نيز توسعه داد.توسعه فرهنگي يعني افزايش شمول دامنه فرهنگ روي مسائل مختلف جامعه از يك طرف و تقويت ميزان اعتقاد و پايبندي به مولفه هاي فرهنگي از طرف ديگر . بنابراين براي تحقق اين دو مقوله مهم مدیریت راهبردی فرهنگی،راه گشا خواهد بود.

 کتاب «مدیریت راهبردی فرهنگی» با قیمت نه هزار تومان در کتابفروشی های کشور در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.