کتاب 504 کلمه انگلیسی ضروری مدیریت منتشر شد

کتاب 504 کلمه انگلیسی ضروری مدیریت منتشر شد

504

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری انگلیسی که در رشته مدیریت کاربرد فراوان دارد توسط محمد طادی و سید صابر امامی نگارش و روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار ما این کتاب در 256 صفحه به همت انتشارات ادیبان روز و شامل 504 واژه ضروری مدیریت به همراه 504 کلمه ضروری که انتشارات بارونز آنها را انتخاب کرده منتشر شده است.

در این کتاب علاوه بر ارائه 110 فعل پرتکرار،اسم ها و قید ها و صفت های پرتکرار نیز آورده شده است.

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری مدیریت با قیمت 15000 تومان در تمامی کتابفروشی ها در دسترس است