تجلیل و معارفه مدیران توسعه سازمان و تحقیق و توسعه بازار عصر امین کارآفرین

تجلیل و معارفه مدیران توسعه سازمان و تحقیق و توسعه بازار عصر امین کارآفرین

مراسم تجلیل و معارفه مدیران توسعه سازمان و تحقیق و توسعه بازار عصر امین کارآفرین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عصر امین کارآفرین، طی مراسمی از زحمات علی‌اصغر زندی به عنوان مدیر توسعه سازمان تقدیر و علی دهقانی به عنوان مدیر توسعه سازمان و فهیمه روشن به عنوان مدیر توسعه بازار این شرکت منصوب شدند.