پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی

پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی

پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناورانه بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ارایه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت عصر امین کارآفرین در ادامه برنامه ریزی مدون این شرکت در سال ۱۴۰۱ و در راستای وحدت بین صنعت و دانشگاه و ایجاد شرایط تسهیل شده برای استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهی کشور ،امروز طی مراسمی تفاهم نامه ای بین شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران امضا شد.

در این مراسم دکتر سید صابر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین از نقش آفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در این سالها در حوزه پرورش انسان های نخبه و کارشناس در حوزه مدیریت کسب و کارها تقدیر به عمل آورد و گفت: در ادامه سیاست های برنامه ریزی شده در شرکت عصر امین کارآفرین در راستای تحقق شعار امسال (تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین) این آمادگی در مجموعه عصر امین کارآفرین وجود دارد تا بتواند کمیته مشترک سرمایه گذاری کسب و کارهای فناورانه را با دانشگاه تهران با محوریت دانشکده کارآفرینی ایجاد نماید. تا از این طریق بتوانیم مسیر ایجاد وحدت بین صنعت و دانشگاه هموارتر گردد.

سید صابر امامی در ادامه گفت: با توجه به رسالت شرکت عصر امین کارآفرین که سرمایه گذاری و حمایت از کسب و کارهای فناورانه می باشد و با عنایت به رویکرد سال ۱۴۰۱ که افزایش چند برابری و متنوع حمایت و سرمایه گذاری می باشد امیدواریم با ظرفیت بسیار بالای این دانشکده در حوزه های شناسایی کسب و‌کارها، مانیتور کردن جامعه کسب و کارهای فعال و آموزش قدم های موثری را برداریم.

در ادامه این مراسم دکتر جهانگیر یدالهی فارسی ریاست دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ضمن تقدیر از رویکرد شرکت عصر امین و اعلام آمادگی برای قرارگرفتن در کنار این شرکت در حوزه راه اندازی فعال و پویای کمیته مشترک سرمایه گذاری به تشریح رویکرد دانشگاه تهران در جهت توسعه آموزشی در سطوح بالا و فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرداخت و گفت: باتوجه به شناخت حاصل شده از فعالیت های ادوار گذشته شرکت عصر امین کارآفرین در حوزه سرمایه گذاری کسب و‌کارهای فناورانه وحمایت از استارت آپ های اکوسیستم فناوری کشور ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که در سالهای گذشته تلاش کرده به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران حوزه آموزش کارآفرینان کشور نقش آفرینی نماید آمادگی کامل برای ایفای بندهای توافق شده در این تفاهم نامه را در جهت برداشتن یک قدم بلند برای تحقق حقیقی و واقعی وحدت بین صنعت و دانشگاه را دارد.

وی در ادامه گفت: امیدوارم با همکاری فی ما بین در آینده ای نزدیک بتوانیم نگاه رضایتمندی به عملکرد هر دو مجموعه داشته باشیم.

شایان ذکر است این مراسم با حضور دکتر سیدصابر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین، مهندس هاشمی اقدم عضو هیات مدیره و سایر معاونین و مدیران این شرکت و دکتر جهانگیر یدالهی فارسی ریاست دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه تهران و معاونین پژوهشی ، اداری و مالی و رئیس دفتر آموزش آزاد دانشکده کارآفرین دانشگاه تهران برگزارگردید.