بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره عصر امین کارآفرین از نمایشگاه الکامپ

بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره عصر امین کارآفرین از نمایشگاه الکامپ

 

بازدید وزیر فرهنگ از بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ 2

مدیرعامل عصر امین کارآفرین همراه با اعضای هیات مدیره این شرکت از بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک (الکامپ) بازدید کردند.