ضرورت فرهنگ‌سازی برای تبلیغات انتخاباتی بدون کاغذ

ضرورت فرهنگ‌سازی برای تبلیغات انتخاباتی بدون کاغذ

مهرداد بذرپاش:طراوت، سرسبزی و نشاط جامعه امروز ما در گرو بازنگری عملکرد ملی همه ما در حوزه محیط زیست است.در سطح راهبردی و سیاستگذاری، تمامی اقدامات برنامه ای و عمرانی کشور در سطح مدیریت های ملی، منطقه ای و محلی باید پیشرفت پایدار مبتنی بر تقویت زیست بومها را مد نظر قرار دهند، لذا نیازمند یک نهضت با حضور همه اقشار مردم در این صحنه هستیم.سالهاست در انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا شعار جلوگیری از اسراف ، هزینه های تبلیغاتی و توجه به محیط زیست را شنیده ایم ؛ اما در عمل با نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم.پیشنهاد می شود به شکرانه بهار، علاوه بر آنکه همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا به صورت جدی به برنامه ریزی با این محوریت اهتمام ورزند، در انتخابات آتی نیز جهت اثبات صدق شعارهایشان و به نیت فرهنگ سازی و جلوگیری از قطع حتی یک درخت، از تبلیغات و اقلام تبلیغی کاغذی پرهیز کنند.بی شک پایداری بر چنین امری محک مناسبی برای مردم و فرصت مناسبی برای مدیران و داوطلبان خدمت جهت فرهنگ سازی و ارج نهادن به محیط زیست است.بیایید در عصر ارتباطات و فناوری های نوین و در جامعه جوان امروز، با پرهیز از رویکردهای سنتی ناکارآمد مسرفانه و با سالم سازی و نوسازی محیط سیاست ورزی از طریق حذف سرمایه سالاری از عرصه تبلیغات انتخاباتی و بهره گیری از فناوری های روز دنیا، انتخابات آتی را به انتخاباتی سبز برای ایرانی جوان بدل کنیم.