وقتی بوم و رنگ را به هم میرسانم…

کوتاه درباره ترانه های قدیمی محمد رحمانیان//شاید هم خیلی کوتاه نباشد
1392/07/01
خواستن و دانستن و توانستن
1392/09/08
 saber emami paint (3)  saber emami paint (4)
 saber emami paint (5)  saber emami paint (2)

این اواخر قول داده بودم راجع به موضوعی در این صفحه بنویسم که دیدم هنوز به وقتش نیست و نوشته پخته از ذهنم تراوش نخواهد کرد. لذا تصمیم گرفتم ماحصل رساندن بوم و رنگ را که نامش در عموم نقاشی است را اینجا بگذارم تا این نقشها خوشحال شوند از توجه من و تو.

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.