سید صابر امامی کارشناس فضای مجازی مطرح کرد: فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی

سید صابر امامی کارشناس فضای مجازی مطرح کرد: فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی

radio tehran saberemami1

در برنامه “گفتاورد” رادیو تهران،سید صابر امامی کارشناس فضای مجازی به تبیین ابعاد مختلف فضای مجازی و چشم انداز آتی آن پرداخت.

به گزارش خبرنگار ما امامی در ابتدای این گفت و گوی رادیویی با اشاره به نفوذ رو به رشد ابزارهای جدید ارتباطی گفت: امروزه دیگر تولید یک اثر به نوبه خود کار سختی نیست چرا که همه ابزارهای لازم برای تولید را در اختیار دارند و آنچه امروز می تواند برتری ایجاد کند محتوای اولیه و شبکه های توزیع است که نقش کلیدی ایفا می کنند.

سید صابرامامی افزود: در برنامه های هجوم فرهنگی محتوا یا طرح اولیه در جامعه مطرح می شود و شبکه توزیع هم معرفی می گردد و مخاطب ناخواسته در چرخه تولید قرار گرفته و محتوای مورد نظر دشمن را در بستر توزیعی آن قرار می دهد.

این کارشناس فضای مجازی گفت: در زمانی نه چندان دور موج شدیدی از فیلم سازی برای جشنواره های خارجی دامنگیر برخی فیلمسازان شده بود که اصل بر تولید محتوای مورد نظر آنها در بستر توزیعشان یعنی جشنواره ها بنا شده بود که خوشبختانه با هوشمندی هنرمندان از این موج فاصله گرفته ایم.

امامی گفت: بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر بخواهیم مافیای دشمن در انتقال پیام در فضای مجازی را نادیده بگیریم هرچند که خانواده های ایرانی علی رغم هجوم دشمن با تمام ظرفیت ها نقش خود را به خوبی در جهت خنثی سازی آن برداشته اند.

وی افزود آنچه امروز بیشتر محل نگرانی است سهم مدیران فرهنگی و هنرمندان است که در برخی حوزه ها به خوبی پاسخگوی نیاز جامعه نبوده اند و در این مسیر باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

بنابر این گزارش در بخش دوم برنامه گفتاورد در خصوص مصداق های هجوم در فضای مجازی سید صابر امامی گفت:حمله به پایه های اصلی اعتقادی الزاما توسط دشمن به صورت مستقیم و رسمی صورت نمیگیرد بلکه تلاش میشود تا در مسیر طبیعی و حقیقی در لابلای حقایق باورپذیر برای مخاطب،بعضی از باورها و داشته ها مورد هجوم قرار گیرد.

امامی اضافه کرد:حمله به خداباوری،بنیان های اصلی خانواده،فاصله مابین اعضای خانواده از جمله مصداقهای فرهنگی است که امروز در فضای مجازی مورد طراحی قرار گرفته و به اشکال مختلف دنبال میشود.

این کارشناس فضای مجازی گفت:حتما به یاد میآوریم که در سالهای نه چندان دور به ذهنمان خطور نمیکرد عکسی خانوادگی از ما خارج از آلبوم خانوادگی وجود داشته باشد اما امروز به راحتی عکسهایمان در فضای مجازی نشر میشود و دیگر نسبت به آن حتی گارد منفی نداریم.باید توجه کنیم دشمن به صورت قدم به قدم به سمت ما حرکت کرده است و اگر تدبیر لازم صورت نگیرد شاید دشمن به ما نزدیکتر هم شود.

برنامه گفتاورد هر شب ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی تهران با موضوعات فرهنگی پخش می شود.