آرزوهایی که مستجاب میشود

آرزوهایی که مستجاب میشود

03

 05

چند شب پیش به ضیافت شامی به مناسبت ازدواج دوستی قدیمی دعوت شدم و چه خوب که در این گونه جشنها برخی دیدارها تازه میشود از سالهای بعضا دور و من چه خرسند گشتم وقتی دیدم با گذر سالها عمرها هدر نشده و دوستان چه از لحاظ سلوکی و چه به لحاظ دنیوی خوب درنوردیده اند سالها را و چه شیرین آن لحظه ای که با دیدن دوستان بعضا قدیمی دمی را به خاطرات گذشته ببری و مرور کنی لحظه های بی ریای سالهای قبل را و مایه مباهات آنکه این افکار در مراسم ازدواج دوستی رخ دهد که بسیار لایق و دوست داشتنی باشد.

عزیزی در این ضیافت میگفت در شب ازدواج آرزوی عروس و داماد به آسمان میرسد و مستجاب میشود و چه زیباست التماس دعاهای مکرر از زوج تازه زوج شده به امید سلامتی و موفیت خودشان.خدایا برای سلامتی این زوج و برای سلامتی آنان که قدر زندگیشان را میداند و برای آنان که نمیداند چه دارند ولی تو میدانی که چه دارند دعا میکنیم و آرزو داریم همه مان آسوده شویم از پیچ و خم پیچیده بی پروای زندگی و آرام شویم به لبخندی،به نگاهی،به امیدی و به فردایی.آمین