ماه رمضان

IMG-20140727-WA0002

ماه رمضان هم در حال خداحافظی است.یکبار دیگر یک ماه دیگر را در مهمانی خدا حاضر بودیم و خدا را صد هزار بار شکر از پس 16 17 ساعت زمان روزانه روزه داری و گاهی تا 42 درجه گرما برآمدیم و سرانجام پس از یک ماه چشم انتظار روئیت ماه نو هستیم.

از خدا میخواهیم سلامتی و تندرستی و رفع بیماری و دفع بلا را برای همه خوبان،دیگر میخواهیم پایان غصه ها و درد ها و فکرهای بد و همه و همه برای همه خوبان.دیگر میخواهیم رسیدن به همه آرزوهای به صلاح و خواسته هایی که در راه خدا باشد برای همه خوبان و به قول آقای قرائتی در دعا کمتر از میلیارد ،خسارت است و کمتر از دعا برای همه ،خساست است.

خدایا به حق ماه رمضان ما را ببخش و بیامرز

خدایا به حق ماه رمضان پدر و مادرانمان را از ما خشنود نگه دار

خدایا به حق ماه رمضان سفره همه خوبان را پر روزی و باز نگه دار

خدایا بر رزق و روزی ما بیفزا

خدایا بر ایمان ما بیفزا

خدایا شرمنده ایم که خوب نیستیم تو خوبمان کن