تقدیر از سید صابر امامی در نخستین جشنواره ملی کارآفرینان و استعدادهای برتر مهارتی

تقدیر از سید صابر امامی در نخستین جشنواره ملی کارآفرینان و استعدادهای برتر مهارتی

saber emami karafarin

به گزارش خبرنگار فارس نخستین جشنواره ملی کارآفرینان و استعدادهای برتر مهارتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با شاخصهایی از جمله اختراع، برگزیدگان المپیادهای مهارتی، تالیف و پژوهش، تدوین استانداردها و کارآفرینی با مدل بازار محور توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و  با حضور بیش از 600 نفر از کارآفرینان صبح روز چها تیر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار و طی آن از 50 کارآفرین و نخبه مهارتی برتر تقدیر شد.از سید صابر امامی نیز به عنوان نخبه مهارتی در نخستین جشنواره ملی کارآفرینان و استعدادهای برتر مهارتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی تقدیر شد.

در این مراسم از شبکه ملی نخبگان مهارتی با حضور کوروش پرند، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، حمیدرضا خانپور، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران،  روسای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی و مسئولین رونمایی شد.

کوروش پرند در این جشنواره گفت: « بهترین روشهای شناسایی نخبه‌گان مهارتی درکشور که در سه سطح شهرستانی، استانی وکشوری صورت می‌گیرد برگزاری مسابقات ملی مهارت است. با استفاده از این روش تاکنون بیش از 1500 استعداد برتر مهارتی در کشور شناسایی و معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: « هدف ما اتصال آموزش به اشتغال است. اجرای طرح آموزشی تولید، بازاریابی و فروش که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق مهر امام‌رضا (ع) بخش تعاون، معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی، بهزیستی و کارآفرینان صورت گرفته روشی جدید برای ایجاد اشتغال ضربتی در کشور است.»