آیین بزرگداشت روز فناوری اطلاعات

آیین بزرگداشت روز فناوری اطلاعات

22 تیرماه سالروز دانشمند، ریاضی دان و ستاره شناس بزرگ ایرانی، حکیم محمد بن موسی خوارزمی به نام ” روز ملی فناوری اطلاعات ” نامگذاری گردیده است. به همین مناسبت شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت این روز و رونمایی از آخرین دستاوردهای خود نمود.

این مراسم با حضور جناب آقای دکتر رضوان مدنی معاونت فناوری اطلاعات بانک صادرات، جناب آقای دکتر حکیم جوادی مدیرعامل هولدینگ فناوری و نوآوری بانک صادرات، جناب آقای دکتر چهارلنگی عضوهیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، اعضای هیات مدیره شرکت خوارزمی آقایان بخشی زاده، امامی، طاهباز توکلی و رجبی و جمعی از معاونان و مدیران شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در روز 26 تیرماه در محل شرکت برگزار گردید.

تکمیل و افتتاح سامانه HMS، افتتاح درگاه و پنجره یکتای خدمات شرکت و تولید کامپیوترهای بدون کیس در کارخانه پاسخ از اهم مواردی بودند که در این نشست بررسی و رونمایی گردیدند.

در پایان حاضرین در جلسه ضمن بازدید از نمایشگاه تولیدات و امکانات شرکت به بررسی آخرین وضعیت خدمات شرکت پرداختند.