تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان

تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان

تجلیل و معارفه نایب رییس هیات مدیره شرکت ثروت ستارگان برگزار شد.

به گزارش عصر امین کارآفرین، طی مراسمی با حضورحسین اسلامی رئیس هیات مدیره مدیریت ثروت ستارگان، حمید نصیری مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید صابر امامی مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین ضمن قدردانی و تشکر از زحمات علی اخوان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تقدیرگردید وهمچنین سجاد بن سعید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره این شرکت منصوب شدند.

شایان ذکر است سجاد بن سعید  پیش از این معاون مالی و اداری و معاون امور شرکت های موسسه دانش بنیان برکت را در رزومه خود دارد.