مبین وان شرکت برتر حوزه آی تی در جایزه ملی تعالی و پیشرفت

مبین وان شرکت برتر حوزه آی تی در جایزه ملی تعالی و پیشرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مبین وان روز گذشته ۴ اسفند ماه همایش پایانی چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه برگزار شد. دراین دوره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت تعداد ۱۵۰ شرکت توسط گروه های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از این بررسی ها منتخبین در این مراسم معرفی گردیدند.

در این مراسم که با حضور مسئولین دولتی و مدیران عامل تمامی شرکت های برگزیده برگزار شد شرکت مبین وان به عنوان شرکت برتر در بین شرکت های آی تی در چهارمین جایزه ملی تعالی و پیشرفت معرفی گردید.

شایان ذکر است جایزه ملی تعالی و پیشرفت با هدف ارتقای بهره وری طراحی شده است.