یکدیگر را در دایره دیدار «خواهیم دید»

یکدیگر را در دایره دیدار «خواهیم دید»

emami ommidvand karimi

یکدیگر را در دایره دیدار «خواهیم دید»سه شنبه 24 دی ماه 92 – تالار اشراق ایوان شمس شعرخوانی و نقد 16:30 17:30نقد کتاب «خواهیم دید» با… حضور نویسندگان 17:45 حضار: مهشید وطن‌دوست – صابر امامی – علیرضا امیدوند و عباس کریمی‌عباسی شعرخوانی مجدد 18:30 تا 19مشتاق دیدار همه شاعران و نویسندگان، هنرمندان، شعردوستان و ادب‌خواهان عزیز هستیم