سید صابر امامی نایب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران و عراق شد

سید صابر امامی نایب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران و عراق شد

با حضور دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و اعضای متقاضی حضور در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات این اتاق مشترک،اولین نشست رسمی این کمیسیون برگزار شد

به گزارش خبرنگار ما در ابتدای این نشست سید حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اتاق بازرگانی گفت:خوشبختانه بخش زیادی از موضوعات مطرح شده در سفر اخیر رییس جمهور به عراق مطالبات بخش خصوصی بوده که به آن توجه شده است

وی با اشاره به جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشور گفت امیدواریم با تشکیل این کمیسیون زمینه های توسعه فعالیت صنایع مرتبط این حوزه در عراق تقویت شود
بنا بر این گزارش در اولین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخابات به منظور تعیین هیات رییسه این کمیسیون صورت گرفت و حمیدرضا رضاپناه به نماندگی از شرکت فناپ به عنوان رییس،سید صابر امامی به نمایندگی از شرکت مبین وان به عنوان نایب رییس اول و طاهره خراسانی به نمایندگی شرکت طرح و پردازش غدیر به عنوان نایب رییس دوم این کمیسیون انتخاب شدند