«اوان» سوگلی فرابورس می شود

«اوان» سوگلی فرابورس می شود

تحلیل صورت های مالی ۹ ماهه و بررسی گزارش عملکرد ماهانه این ناشر فرابورسی حکایت از تداوم سودآوری شرکت دارد.

به گزارش خبرنگار بورس تابناک اقتصادی، مبین وان کیش در پایان آذر ماه امسال توانسته ۶۸۵ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند که در مقایسه با دوره مشابه قبلی با رشد ۸۴ درصدی همراه بوده است.

بررسی صورت های مالی ۹ ماهه در پایان آذر ماه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۷، شرکت مبین وان کیش با نماد «اوان» گویای این مطلب است که درآمدهای عملیاتی با افزایش ۱۰۲ درصدی، سود ناخالص با رشد ۷۴ درصدی و سود عملیاتی با رشد ۱۱۵ درصدی همراه بوده است.

بر اساس اطلاعات ترازنامه ای مجموع دارایی های مبین وان کیش طی دوره ۹ ماهه سال جاری با رشد ۵۷ درصدی و بدهی ها نیز با افزایش ۱۰۳ درصدی همراه بوده است.

در بخش دارایی های جاری می توان به رشد ۱۲۳۹ درصدی پیش پرداخت ها و سفارش ها، رشد ۱۴۹ درصدی دریافتنی های تجاری و افزایش ۱۷ درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در کنار کاهش ۱۸ درصدی موجودی نقدی و افت ۲۴ درصدی موجودی مواد و کالا و همچنین کاهش ۵ درصدی دریافتنی های غیر تجاری اشاره کرد.

در بخش بدهی های جاری نیز رشد ۱۳۷ درصدی پرداختنی های تجاری، در کنار افزایش ۱۵ درصدی پرداختنی های غیر تجاری و البته رشد ۶۷ درصدی مالیات پرداختنی و افزایش ۲۰۹ درصدی پیش دریافت های جاری مشهود است.

در مجموع دارایی های جاری با رشد ۷۰ درصدی بیش از ۶۴ میلیارد و ۳۸۳ میلیون تومان بوده و در مقابل بدهی های جاری نیز با افزایش ۱۰۳ درصدی رقم ۵۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان براورد شده که حکایت از ان دارد که نسبت جاری این شرکت در شرایط خوب و مناسبی قرار دارد.

گزارش عملکرد ماهانه “اوان” نیز نشان می دهد این شرکت در شش ماهه نخست سال بودجه پیش بینی شده را محقق کرده و در نیمه دوم سال نیز با شتاب فزاینده در مسیر درآمدزایی قرار دارد.

“اوان” در دوره ۱۰ ماهه سال جاری توانسته ۷۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان از انواع خدمات ارائه شرکت درآمد کسب کند در حالی که در پایان سال گذشته این رقم ۴۶ میلیارد و ۶۷۶ میلیون تومان بوده است.

بر این اساس «اوان» در دی ماه بیش از ۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان درآمد شناسایی کرده که این رقم در دوره مشابه قبلی ۳میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان بوده است.

مبین وان کیش در دوره منتهی پایان دی ماه توانسته از محل ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه ۵۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان درآمد شناسایی کند در حالی که در پایان سال ۹۶ ، درآمد شرکت از این سرفصل ۴۳ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان بوده و بر این اساس درآمد شرکت از این محل در دی ماه ۳٫۳ میلیارد تومان بوده است.

دیگر سرفصل مهم در بررسی عملکرد ماهانه این شرکت، خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت بوده که در حالی که در پایان سال قبل درآمد شرکت از این محل تنها ۲٫۴ میلیارد تومان بوده، مبین وان کیش در دوره ۱۰ ماهه سال جاری از این محل ۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان عایدی کسب کرده است.

تولید برنامه های مشارکتی تلویزونی نیز برای این شرکت ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان درآمدزایی داشته و البته این سرفصل درآمدی در سال جاری به عملیات شرکت اضافه شده است.

خدمات streamingبه عنوان یکی دیگر از سرفصل ها برای اوان ۳۱۱ میلیون تومان عایدی داشته و خدمات Media Wifi نیز ۱۷۴ میلیون تومان نقدینگی به حساب شرکت سرازیر کرده است.