گفت‎وگوی راه پرداخت با مدیرعامل شرکت مبین وان کیش در الکامپ ۹۷

گفت‎وگوی راه پرداخت با مدیرعامل شرکت مبین وان کیش در الکامپ ۹۷

صابر امامی، مدیرعامل شرکت مبین وان کیش از محصولات و رویکردهای جدید این شرکت می‎گوید. تمرکز اصلی این شرکت در حوزه ارزش افزوده و سرویس های خدمات دیجیتال در بستر اپراتورهای همراه است. این مصاحبه را در ادامه مشاهده کنید.

https://way2pay.ir/110458