کتاب “مدیریت راهبردی فرهنکی” به منابع آزمون ارشد ۹۷ افزوده شد

کتاب “مدیریت راهبردی فرهنکی” به منابع آزمون ارشد ۹۷ افزوده شد

کتاب “مدیریت راهبردی فرهنگی” تالیف مشترک سید صابر امامی و مهدی یاراحمدی خراسانی که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است به عنوان منبع در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ افزوده شد

بنا بر این گزارش در گرایش مدیریت فرهنگی،بخش سوالات مدیریت نهاد های فرهنگی در ایران، ۴ کتاب از دکتر علی اکبر رضایی،حسام الدین آشنا،پرویز اجلالی و سید رضا صالحی امیری منابع این بخش در سالهای گذشته بود که کتاب “مدیریت راهبردی فرهنگی” تالیف مشترک سید صابر امامی و مهدی یاراحمدی خراسانی با مقدمه دکتر حجت الله ایوبی به این منابع افزوده شد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی سوالات بخش مدیریت نهادهای فرهنگی در ایران از کتب زیر استخراج خواهد شد:

مدیریت نهادهای فرهنگی در ایران: 

-ابتکار عمل در برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد فرهنگی نویسنده علی اکبر رضایی انتشارات یادآوران

-مدیریت راهبردی فرهنگ نویسنده سید صابر امامی انتشارات جهاد دانشگاهی

-کتاب سیاست تا فرهنگ: سیاست های فرهنگی دولت در ایران، تالیف حسام الدین آشنا، انتشارات سروش.

-کتاب سیاستگزاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران، تالیف پرویز اجلالی، انتشارات آن.

-کتاب آسیب شناسی فرهنگی در ایران، تالیف سیدرضا صالحی امیری، انتشارات ققنوس.