اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

1397/12/13

صنعت آی سی تی و پارلمان بخش خصوصی

تابناک اقتصادی: شاید به خاطر داشته باشید در دهه‌های گذشته، بسیاری از کشور‌های جهان برای افزایش درآمد خود و تولید ثروت، اغلب در حوزه انرژی و […]
1397/12/23

سید صابر امامی نایب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران و عراق شد

با حضور دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و اعضای متقاضی حضور در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات این اتاق مشترک،اولین نشست رسمی این […]