یادداشت‌ها

۱۳۹۲/۰۶/۲۱

اولین یادداشت

خیلی وقت بود که صفحه ای میخواستم برای نوشتن و یادگاری که امروز محقق شد. امیدوارم فقط نوشتنی ننویسم و خواندنی نیز باشد
۱۳۹۲/۰۷/۰۱

کوتاه درباره ترانه های قدیمی محمد رحمانیان//شاید هم خیلی کوتاه نباشد

محمد رحمانیان با تئاتر ترانه های قدیمی پس از دوره ای انتظار میزبان مخاطبان تئاتر در ساختمانی مجلل در اقدسیه تهران بود.پیلوت ساختمانی که بیش از […]
۱۳۹۲/۰۸/۱۷

وقتی بوم و رنگ را به هم میرسانم…

        این اواخر قول داده بودم راجع به موضوعی در این صفحه بنویسم که دیدم هنوز به وقتش نیست و نوشته پخته از […]
۱۳۹۲/۰۹/۰۸

خواستن و دانستن و توانستن

آنچه در سالهای گذشته گذشته،چه خوب و چه بد همه و همه امروز را ساخته است و امروز من به آنچه هستم فکر میکنم که ده […]