گفت‎وگوی راه پرداخت با مدیرعامل شرکت مبین وان کیش در الکامپ ۹۷