پذیرش مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی

نخستین شماره‌ مجله‌ روزگار جوانی منتشر شد
۱۳۹۳/۱۰/۲۲
به همت انتشارات جهاد دانشگاهی: کتاب مدیریت دانش در فضای کسب و کار منتشر شد
۱۳۹۳/۱۰/۲۲

 saber emami accepted 04

 saber emami accepted 03

 مقاله سید صابر امامی با موضوع “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” در دو کنفرانس بین المللی پذیرش شد.

بنا بر این گزارش مقاله مذکور در کنفرانس تجارت،اقتصاد و علوم اجتماعی که ۲۷ و ۲۸ فوریه در شهر استانبول کشور ترکیه جهت ارائه شفاهی پذیرفته شده است.همچنین در کنفرانس دانش مدیریت که ۲۸ و ۲۹ ژانویه در شهر دبی برگزار میشود این مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

در چکیده مقاله “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” آمده است:

در جهان امروز نگاه متفاوتی به نیازهای رهبری و مدیریتی به وجود آمده است.بسیاری از صاحب نظران،معضل کمبود مدیران و رهبران را در سالهای آتی با بحران کامپیوتری سال ۲۰۰۰ که دنیای کامپیوترزده ما را با یک آشفتگی اساسی مواجه کرد مقایسه می کنند.برخی معتقدند بی نوجهی به برنامه های تربیت جایگزین مدیران مانند بمب ساعتی مخربی است که یک دهه بعد منفجر خواهد شد.به بیان دیگر میتوان برنامه های جانشین پروری را با بیمه عمر برای سازمان معرفی کرد که همه در مورد اهمیت و ضرورت آن اتفاق نظر دارند اما مایل نیستند در مورد آن فکری جدی و اقدامی عملی داشته باشند.شرکت های پیشرو و موفق جهان در کنار سایر وجوه تمایز خود با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دیگر اختلافی عمیق در برنامه هایی منظم و جدی برای یافتن و تربیت استعدادها و جانشینان مناسب برای مدیران خود دارند.بی شک برای استقرار نظام همه گیر جانشین پروری در سازمان به بسترهایی نیاز است.حمایت مستمر مدیر ارشد از برنامه های جانشین پروری ،گرایش سازمان به شایسته گزینی و تعداد و نسبت بالای مدیران با تجربه و پا به سن گذاشته به جوانان تحصیل کرده و طالب رشد در سازمان به عنوان عوامل موثر بر آمادگی سازمان برای استقرار نظام جانشین پرور مورد بررسی قرار گرفت.حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری به عنوان بستری تازه که در دولت نهم جمهوری اسلامی تشکیل شد به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.