عضویت در انجمن بازرگانی و اقتصاد انرژی

صدور پروانه انتشار پایگاه خبری سین
۱۳۹۴/۱۱/۰۱
شماره جدید نشریه روزگار جوانی منتشر شد
۱۳۹۴/۱۱/۰۱

saberemami anjoman

عضویت پیوسته سید صابر امامی در انجمن بازرگانی ایران و عضویت وابسته در انجمن اقتصاد انرژی ایران مورد تایید این دو انجمن علمی قرار گرفت

بنابر این گزارش در معرفی انجمن بازرگانی ایران آمده است: این انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی است که به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقای علم، وتوسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط، با کسب مجوز ازکمیسیون انجمنهای علمی ایران وابسته به وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تأسیس و تحت شماره ۱۴۹۱۲ دراداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

همچنین انجمن اقتصاد انرژی  در سال ١٣٧٣ بوسیله جمعی از کارشناسان اقتصاد انرژی ایران پایه‌گذاری شد, علاوه بر ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها و پس از کسب موافقت از وزارت علوم پژوهش و فناوری در اسفند سال ١٣٧٣ تحت شماره ٨٣٨۶ بعنوان انجمن علمی به ثبت رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود و هم اکنون از سوی این وزارتخانه بعنوان  یکی از فعالترین و برجسته‌ترین انجمن‌های علمی ایران شناخته شده است.
انجمن اقتصاد انرژی ایران عضو انجمن بین‌المللی اقتصاد انرژی (IAEE) می‌باشد و بنیادی غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و با بیش از ٧٠ انجمن مشابه در کشورهای مختلف دنیا در ارتباط علمی و پژوهشی می‌باشد و در حال حاضر بیش از ٢٠٠عضو پیوسته و وابسته دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.