شماره هفدهم نشریه لواسان منتشر شد

َشماره بهمن ماه روزگار جوانی منتشر شد
۱۳۹۵/۱۲/۲۰
ضرورت فرهنگ‌سازی برای تبلیغات انتخاباتی بدون کاغذ
۱۳۹۵/۱۲/۲۰

شماره هفدهم نشریه اختصاصی لواسان با گستره توزیع شمیرانات  منتشر شد به گزارش خبرنگار ما این نشریه اجتماعی فرهنگی با هدف اطلاع رسانی دقیق در حوزه های شهری،فرهنگی و اجتماعی در محدوده شمیرانات و با تمرکز بر شهر لواسان منتشر شد. بنابر این گزارش آخرین اخبار از پروژه های شهری،اخبار فرهنگی منطقه،اخبار ورزشی و به صورت خاص اخبار حوزه شهری به همراه مقالاتی درباره موضوعات اجتماعی و فرهنگی از جمله مطالب این شماره نشریه لواسان است. بر روی صفحه اول “لواسان” تصویری از طرح کمربندی سبز تهران در محدوده لواسان ،ارائه شده است. این نشریه به مدیر مسئولی سید صابر امامی و سردبیری رضا موهبتی در کیوسک های مطبوعاتی شمیرانات در دسترس مخاطبان است.

دیدگاه ها بسته شده است